Back on articles

Využitie Adalytics pre politické strany

Priblížte sa viac ľudom, voličom aj potencionálnym voličom.

Všetky online portály, ktoré myslia svoje poslanie vážne využívajú v dnešnej dobe rozšírené analytické riešenia, ktoré im umožňujú lepšie profilovať svoje ponuky, alebo obsah na konkrétneho návštevníka. Može sa jednať o predaj tovaru, poskytovanie služieb, alebo informovanie ľudí. Následne profitujú z väčších obratov, lepšieho cielenia ponúk, detailnejšej analýzy návštevníkov, stimulom k ďalším návštevám a podobne.

Aj politické strany majú možnosť profitovať z moderných analytických riešení a preto sme pre vás pripravili ukážku nasledovných scenárov ako viete aj Vy benefitovať z riešenia Adalytics.

Analytika návštevnosti

Majte prehľad o tom, kto chodí na Vaše stránky, čo si konkrétne prezerá, čo ho zaujíma. Zaznamenávanie kompletných historických dát. Možnosť zbierať e-mailové adresy a následne personalizovať komunikáciu na týchto návštevníkov, podľa toho, čo konkrétne ho na Vašej stránke, alebo vo Vašom programe zaujalo. Vytvorenie takejto analytiky je veľmi jednoduché ako ukazuje nasledovná animácia:

Vytváranie segmentov

Segmentujte potenciálnych voličov, podľa ich preferencií, ktoré viete zbierať nie len na vašej stránke ale aj sociálnych sieťach. Na základe zozbieraných dát je možné vytvoriť scenáre, ktoré sa následne nahrajú do Google Adwords. Takto viete optimalizovať výdavky na reklamné kampane a prioritne zobrazovať stránky ľuďom, kde je väčší potenciál, že Vám dajú svoje hlasy.

Personalizované kampane

Komunikujte cielene a personalizovane na jednotlivé segmenty zobrazením bannerov, e-mailom alebo prostredníctvom adwords.

POP up okná, ktoré neotravujú

Zadefinujte si dizajn a kritériá zobrazovania POP up okien, za účelom maximalizácie odovzdania informácie, alebo zaujatia potenciálnych voličov.

Geografické rozloženie voličov

Analytikou návštevnosti vieme jednoducho zistiť a zobraziť kde sa Vaši potenciálni voliči nachádzajú. V kombinácii s ostatnými už zozbieranými údajmi viete pripraviť konkrétne návštevy regiónov presne podľa záujmov, ktoré Vaši potenciálni voliči majú a taktiež ich vopred informovať formou personalizovaného e-mailu o Vašej prítomnosti.

Riešenie Adalytics si nevyžaduje žiadny IT project na Vašej strane ani žiadne náklady na dodatočný hardvér. Začatie používania je možné hneď po vložení scriptu na Vašu stránku, čo je otázka minút. Veľmi radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme ďalšie oblasti ako Vám vieme pomôcť využiť maximum z Vašich web stránok.

Lukas Rybar

Business Development

Share article with friends
Embark on your big data monetization journey today! Contact us